EMPATH

VKLJUČUJOČA PRIPRAVA 30-URNEGA IZOBRAŽEVALNEGA MODULA EMPATH (spolni stereotipi in norme, spolno pričakovano vedenje ter kurikulum)

V sklopu projekta EMPATH trenutno nastaja kurikulum 30-urnega EMPATH izobraževalnega modula za bodoče pedagoško osebje, ki obravnava tematike spolnih stereotipov, ki se (re)producirajo v izobraževalnih metodah, procesih in okoljih. Vabimo vas, da z nami podelite svoje zamisli, ideje in razmišljanja in tako prispevate k ustvarjanju prihodnosti enakih možnosti za vse!

ODDAJTE ANONIMNO MNENJE

Kakšna bi morala biti vsebina kurikuluma o spolnih stereotipih, ki nastajajo v izobraževalnih procesih in okoljih? Kaj menite, da manjka oziroma kaj bi bilo treba še posebej poudariti?

Vsebina te spletne strani predstavlja odgovornost in stališča avtorjev oziroma avtoric.
Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki so na voljo na strani.

EMPATH

VKLJUČUJOČA PRIPRAVA EMPATH 30-URNEGA IZOBRAŽEVALNEGA MODULA

(spolni stereotipi, (prikriti) kurikulum, spolne norme, spolno pričakovano vedenje)

V sklopu projekta EMPATH trenutno nastaja kurikulum 30-urnega EMPATH izobraževalnega modula za bodoče pedagoško osebje, ki obravnava tematike spolnih stereotipov, ki se (re)producirajo v izobraževalnih metodah, procesih in okoljih.

Vabimo vas, da z nami podelite svoje zamisli, ideje in razmišljanja in tako prispevate k ustvarjanju prihodnosti enakih možnosti za vse!

Kakšna bi morala biti vsebina kurikuluma o spolnih stereotipih, ki nastajajo v izobraževalnih procesih in okoljih? Kaj menite, da manjka oziroma kaj bi bilo treba še posebej poudariti?

Vsebina te spletne strani predstavlja odgovornost in stališča avtorjev oziroma avtoric.
Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki so na voljo na strani.

V sklopu projekta EMPATH trenutno nastaja kurikulum 30-urnega EMPATH izobraževalnega modula za bodoče pedagoško osebje, ki obravnava tematike spolnih stereotipov, ki se (re)producirajo v izobraževalnih metodah, procesih in okoljih.

Vabimo vas, da z nami podelite svoje zamisli, ideje in razmišljanja in tako prispevate k ustvarjanju prihodnosti enakih možnosti za vse!

Kakšna bi morala biti vsebina kurikuluma o spolnih stereotipih, ki nastajajo v izobraževalnih procesih in okoljih? Kaj menite, da manjka oziroma kaj bi bilo treba še posebej poudariti?

Vsebina te spletne strani predstavlja odgovornost in stališča avtorjev oziroma avtoric.
Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki so na voljo na strani.

EMPATH

Opolnomočenje mladih za sodelovanje v boju proti spolnim stereotipom, s posebnim poudarkom na obravnavi toksičnih vzorcev vedenja in moškosti

(Empowering Youth to Engage in Combating Gender Stereotypes by Addressing Toxic Masculinity Patterns and Behaviour)

EMPATH je dvoletni projekt, ki temelji na zmanjševanju diskriminacije na podlagi spola v izobraževalnem sistemu in uvajanju perspektive enakosti spolov v vse oblike izobraževalnih praks, ter na ozaveščanju ciljnih skupin projekta in slovenske javnosti o spolnih stereotipih ter prevladujočih tradicionalnih normah moškosti, ki mnogokrat vodijo v neustrezne vzorce vedenja.

Ključne projektne aktivnosti sledijo zasledovanju temeljnih projektnih ciljev:

EMPATH sofinancira Evropska komisija v sklopu programa Citizens, Equality, Rights and Values(CERV 2021–2027).

Naši partnerji:

EMPATH

Empowering Youth to Engage in Combating Gender Stereotypes by Addressing Toxic Masculinity Patterns and Behaviour

EMPATH je dvoletni projekt, ki temelji na zmanjševanju diskriminacije na podlagi spola v izobraževalnem sistemu in uvajanju perspektive enakosti spolov v vse oblike izobraževalnih praks, ter na ozaveščanju ciljnih skupin projekta in slovenske javnosti o spolnih stereotipih ter prevladujočih tradicionalnih normah moškosti, ki mnogokrat vodijo v neustrezne vzorce vedenja.

Ključne projektne aktivnosti sledijo zasledovanju temeljnih projektnih ciljev:

EMPATH sofinancira Evropska komisija v sklopu programa Citizens, Equality, Rights and Values(CERV 2021–2027).